”Kärleken är inte blind, kärleken är visionär”

Humberto Maturana

Länkar

Socialstyrelsen - kontrollorgan innom branschen

BUP - Barn och Ungdoms Psykiatrin

Mareld - familjeterpaeutsikt nätverk

Jesper Juul- danska familjeterapeut och författare

Sikt - Harry & Jocelyne Kormans psykoterapimottagning

Fanny Marell och Lisa Koser- familjeterapikollegor i Stockholm

”Barn vill gärna samarbeta med sina föräldrar och ge dem vad de ber om. Det får dem att känna sig lyckade och väl till mods. Förbud och kritik har motsatt effekt (liksom på vuxna!).”

Jesper Juul