"Två sanningar närmar sig varandra. En kommer inifrån och en kommer utifrån

och när de möts, har man chans att få se sig själv"

Tomas Tranströmer

Handledning 

Jag erbjuder handledning i grupp eller individuellt.

Jag handleder i process och ärendehandledning.

Min teoretiska bas är familjeterapi på systemteoretisk grund. Anknytningsteorin finns som en viktig del i mitt handledarskap.


Jag är ceritifierad EFT terapeut, vilket inspirerar mitt handledarskap.


Min utgångspunkt i en handledningsgrupp är att skapa ett tryggt  och utvecklande klimat för handledningsgruppen. Handledning är både en arena för självreflektion och lärande. Det finns ofta mycket kunskap och olika erfarenheter i en arbetsgrupp. Handledning kan vara en del i att synliggöra gruppens samlade resurser.


Jag kan handleda personalgrupper eller chefer inom skola, omsorg/vård, vuxenpsykiatrin, BUP, socialtjänsen och inom den privata sektorn.
Så här går det till:

Ring eller mejla till mig så bokar vi ett möte där jag kommer till er arbetsplats. Vid mötet presenterar ni era önskemål och jag berättar om mig. Utifrån det samtalet som bas, så bestämmer vi vidare om ett handledningsuppdrag.
Utbildning


Jag erbjuder utbildning inom familjeterapi, parterapi, föräldrarskap, anknytningsteori och organisationsteori.
Familjerekonstruktion


Jag erbjuder familjerekonstruktion för studenter och för arbetsgrupper. En familjerekonstruktion kan vara till hjälp för att vidga sin förståelse av sig själv, i relation till sin ursprungsfamilj, viktiga andra personer samt bidra till en fördjupning av sitt professionella arbetsjag.
”Allt beteende är kommunikation”

Gregory Bateson